Türkiye Cumhuriyeti

Berlin Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Özel Tüketim Vergisi Oranlarındaki Değişiklik , 04.10.2012

        BASIN DUYURUSU   

        22.09.2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3735 sayılı Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar uyarınca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki “87.03” G.T.İ.P numaraları mallardan “-Diğerleri motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler” için uygulanan % 37 vergi oranı % 40 olarak yeniden tespit edilmiştir. 

        4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167’nci maddesi kapsamında Türkiye’ye otomobil ithal etme imkanı bulunan ve bu haktan istifade etmeyi düşünen vatandaşlarımız açısından yeni vergi oranlarının bilinmesinin taşıtın serbest dolaşıma sokulması sırasında ortaya çıkacak vergi yükünün belirlenmesi bakımından önem taşıdığı düşünülmektedir. 

        Saygıyla duyurulur.