ALMANYA EKONOMİK GELİŞMELER RAPORU, 2.5.2016

F. Almanya ekonomisi 2015 yılında düzenli ve istikrarlı bir büyüme trendi sergilemiş ve yıllık bazda % 2,1 oranında, 2015 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyrek döneme göre ise % 0,3 oranında büyümekaydetmiştir. 2015 yıl başı tahminlerine göre fazlasıyla olumlu performans gösteren Alman ekonomisi, Avrupa ve Çin’deki yavaşlama riskine rağmen büyüme trendini sürdürmüştür.

2015 yılında büyümeyi özellikle iç tüketim harcamaları desteklemiş olup, yıllık bazda toplam iç tüketim % 1,9 oranında artmıştır. Toplam iç tüketimi oluşturan fiyatsal etkilerden arındırılmış özel tüketim harcamaları % 1,6 oranında artarken, kamu harcamaları %2,7 oranında artış göstermiştir. Resmi açıklamalara göre söz konusu tüketim harcamaları mülteciler için yapılan karşılıksız yardım ve harcamalara bağlı olarak sıçrama göstermiştir. Diğer taraftan enerji fiyatlarındaki düşüşe bağlı halkın alım gücünün artması ve buna bağlı olarak özel tüketimin canlanması da tüketim artışını desteklemiştir.

2015 yılında harcanabilir gelir miktarı % 2,5 oranında artarken özel tüketim harcamaları cari fiyatlarla % 2,3 oranında yükselmiş olup, gelir artışı etkisiyle hali hazırda birçok ülkeye göre yüksek olan Alman halkının tasarruf oranları biraz daha artmıştır.

Alman Merkez Bankası’nca, 2016 yılı tahmini büyüme oranının % 1,8 olacağı istikrarlı büyüme gidişatın sadece düşük petrol fiyatlarından kaynaklanmayacağı, sığınmacılar için yapılmaya devam eden yardım ve harcamalardan da kaynaklanacağı açıklanmıştır. 2015 ve 2016 yılında sığınmacılar için yapılan harcamaların gayrisafi yurt içi hasılanın % 0,25 – 0,50’sine tekabül edeceği, bu oranın 2017 yılında ise % 0,75 olarak gerçekleşeceği öngörülmekte olup, sığınmacıların iş piyasasına yönlendirilebilmesi sonucu 2016 ve 2017 yıllarında sığınmacıların büyüme üzerinde %0,25 oranında artış etkisi yapacağı belirtilmiştir.

Yıllık bazda sabit sermaye yapısı içindeki makine ve ekipman miktarı % 6,3 oranında, inşaat sektöründeki sabit sermaye miktarı ise % 3,3 oranında artış göstermiştir. Önceki dönem Raporumuzda, kişisel gelirlerin ve olumlu beklentilerin artması nedeniyle gelecek dönemlerde tüketimin ve konut yapımının hızlanacağının tahmin edildiği belirtilmişti. Söz konusu tahminle uyumlu bir şekilde 2015 yılında inşaat yatırımlarında artış meydana gelmiş ve bu artış özellikle konut inşaatı alanında gerçekleşmiştir.

2015 yılında Alman ekonomisi içinde faaliyet gösteren tüm sektörler büyüme üzerinde yüksek oranda (toplam % 1,9) katma değer artışı sağlamışlardır. En yüksek artış %3,8 ile bilgi ve iletişim sektöründe görülürken, inşaat sektöründe % 3,6, bankacılık hariç hizmet ve üretim sektöründe % 2,1 artış görülmüştür.

Almanya İstatistik Enstütüsü verilerine göre, 2015 yılsonu itibariyle, fiyatsal etkilerden arındırılmış rakamlar dikkate alındığında, ihracat-ithalat dengesinin büyümeye matematiksel olarak herhangi bir katkı yapmadığı, 2015 yılında ihracatın yüzde 5,0 oranında artarken ithalatın yüzde 5,8 oranında arttığı açıklanmıştır. Ancak cari rakamlar dikkate alındığında Almanya’nın 2015 yılı ihracatının % 6,4 oranında ithalatının ise % 4,2 oranında arttığı görülmektedir. Cari fiyatlarla ihracatın ithalattan daha fazla artması sonucu Almanya’nın dış ticaret fazlası 2015 yılında % 16 oranında artmış ve 247,8 milyar Avro dış ticaret fazlası vererek Almanya tarihinde yeni bir rekor daha kırmıştır. Bu çerçevede Almanya İstatistik Enstütüsü’nün Almanya’nın ihracat-ithalat dengesinin büyümeye matematiksel olarak herhangi bir katkı yapmadığı yorumuna temkinli yaklaşmak gerektiği anlaşılmaktadır.

Almanya’nın 2015 yılında AB ülkelerine yaptığı ihracatı % 7 oranında, ithalatı ise % 4,5 oranında, Avro bölgelerine yapılan ihracatı % 5,02 oranında, ithalatı ise % 3,67 oranında artmıştır. Buna göre Almanya’nın 2015 yılı dış ticareti hem AB ülkeleri hem de Avro bölgesi ülkeleri aleyhine gelişim göstermiştir. Bu dönemde Almanya’nın Türkiye’ye yaptığı ihracat miktarını % 15,89 oranında artarken ithalatı %8,65 oranında artmış olup, Almanya Türkiye ile yaptığı dış ticaret işlemlerinden 7,95 milyar Avro dış ticaret fazlası elde etmiştir.

2015 yılında F. Almanya’daki enflasyon oranı % 0,3 oranında artmış olup, Almanya’daki 2011 yılından beri devam eden enflasyon oranındaki istenmeyen azalma trendi bu yıl da devam etmiştir. Söz konusu düşüşün büyük oranda enerji fiyatlarındaki azalıştan kaynaklandığı ifade edilmiştir. Diğer taraftan enerji fiyatlarındaki değişiklikten arındırılmış enflasyon oranının % 1,1 olduğu açıklanmıştır.

2015 yıl sonu itibariyle Almanya 43,4 milyon kişilik istihdam rekoruna imza atmış ve istihdam hacmi yıllık bazda % 1 oranında, kişi başı üretim kapasitesi ise % 1,2 oranında yükselmiştir. Almanya’nın 2015 yılı işsizlik oranı ise % 4,4 olarak gerçekleşmiş olup, böylece Almanya’nın yeniden yapılanmasından bu güne görülen en düşük işsizlik oranına ulaşılmış ve Almanya’daki işsizlik oranının Avrupa Birliği ortalamasının yarısından daha az olduğu açıklanmıştır.

Federal Almanya Merkez Bankası raporlarına göre, 2015 yılında çalışan ücretlerinde artış yapıldığı, ancak enflasyonun hala düşük seyrini devam ettirdiği, bunun sonucu olarak gerçek harcanabilir gelirin % 2,2 oranında arttığı belirtilmektedir.

2015 yılında AB Merkez Bankası depo oranlarını 10 baz puan aşağı çekmiş, ancak politika faizi ve marjinal gecelik faiz oranı seviyelerinde değişikliğe gitmemiştir. Söz konusu faiz indirimleri Avrupa’daki ortalama enflasyon oranını orta vadede % 2 seviyesine yaklaştırmak amacıyla yapılmış ve AB Merkez Bankası’nca 2015 yılı Mart ayında parasal genişletme (quantitative easing) politikasına başvurarak, aylık 60 milyar Avro’luk uzun vadeli tahvil alımına (Extended Asset Purchase Programme) başlamıştır.

Merkezi yönetim bütçesi, cep telefonu frekans ihalesinin ve faiz harcamalarındaki keskin düşüşün de etkisiyle 2015 yılında 12 milyar Avro fazla vermiş olup, söz konusu fazlanın tamamının mültecilerin müteakip yıllardaki ihtiyaçlarının karşılanması için tahsis edildiği açıklanmıştır.

Bütçe Federal gelirleri tahminlerin 4,4 milyar Avro üstünde gerçekleşmiştir. Bu beklenti fazlası artışta vergi gelirleri çok büyük rol oynamıştır. Vergi gelirlerindeki artışı ise ücretlerdeki artış, istihdam oranındaki yükseliş ve kar oranlarındaki iyileşme sağlamıştır. 2015 yılındaki net borçlanma ise sıfır olarak gerçekleşmiştir.

İlgili Dosyalar

Berlin Ekonomi Musavirligi 2015-IV.pdf

Pazartesi - Cuma

08:45 - 12:45 / 13:45 - 17:45

30.3.2018 Dini Tatil (Paskalya Arifesi )
2.4.2018 Dini Tatil (Paskalya)
1.5.2018 Resmi Tatil (İşçi Bayramı)
10.5.2018 Dini Tatil (Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi)
21.5.2018 Dini Tatil (Küçük Paskalya)
15.6.2018 Dini Tatil (Ramazan Bayramı)
21.8.2018 Resmi Tatil (Kurban Bayramı)
3.10.2018 Resmi Tatil (AFC Milli Günü)
25.12.2018 Dini Tatil (1. Noel Günü)
26.12.2018 Dini tatil (2. Noel Günü )
1.1.2019 Resmi Tatil (Yılbaşı)