No: 89, 17 Mart 2022, Ülkemizin UNCITRAL Üyeliğine Yeniden Seçilmesi Hk.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 17.03.2022

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu’nun (UNCITRAL) 2022-2028 dönemi üyeliği seçimleri, 15 Mart 2022 tarihinde BM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu (WEOG) içerisinde sağlanan oydaşma temelinde ülkemiz anılan dönem için yeniden seçilmiştir.

Ekonomik alanda karşılıklı bağımlılığın giderek arttığı günümüzde, uluslararası ticareti kolaylaştıran bir hukuki çerçeve oluşturulması önem taşımaktadır. UNCITRAL, uluslararası ticaret hukukunun uyumlaştırılmasını ve yeknesak hale getirilmesini teşvik ederek bu yönde bir hukuki çerçevenin ortaya konulmasında temel bir rol oynamaktadır.

Türkiye, uluslararası ticari işbirliğinin ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin teşviki ile barış ve güvenliğin sürdürülmesinde oynadığı önemli rolü gözönünde bulundurarak, UNCITRAL kapsamındaki çalışmalara etkin katkı sunmaya devam edecektir.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

08:45 - 12:45 / 13:45 - 17:45

8.3.2023 Uluslararası Kadınlar Günü (Yalnızca Berlin Eyaletinde)
7.4.2023 Dini Tatil (Paskalya Arifesi )
10.4.2023 Dini Tatil (Paskalya)
21.4.2023 Ramazan Bayramı
1.5.2023 İşçi Bayramı
18.5.2023 Dini Tatil (Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi)
29.5.2023 Dini Tatil (Küçük Paskalya)
28.6.2023 Kurban Bayramı 1. Günü
3.10.2023 AFC Milli Günü
25.12.2023 Dini Tatil - 1. Noel Günü
26.12.2023 Dini Tatil - 2. Noel Günü