Sözleşmeli Mahalli Katip Sınav İlanı

Berlin Büyükelçiliği 17.12.2020

T.C. Berlin Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği’nde münhal bulunan bir (1) adetSözleşmeli Mahalli Katip pozisyonunasınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Almanya’da oturma müsaadesine sahip olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.),

6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.


III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı23 Ocak 2021 Cumartesi günü, 10.30 - 16.00 saatleri arasında “T.C. Berlin Büyükelçiliği, Tiergartenstrasse 19-21, 10785 Berlin” adresinde yapılacaktır.

Sınav konuları:

- Türkçe’den Almanca’ya çeviri (1 saat)

- Almanca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

- Türkçe Kompozisyon (1 saat)

- Matematik ( 1 Saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:


Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 06 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 11.00’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları:


Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, İslam Tarihi ve Almanya’nın Dini Yapısı.

Uygulamalı Sınav Konuları:(Bilgisayarda) Daktilo sınavı.

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç15 Ocak 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen e-posta adresine dijital yolla yapılacaktır. (Salgın koşulları nedeniyle fiziki başvuru kabul edilmeyecektir.) Başvuru belgelerinin asılları yazılı sınav günü ibraz edilmelidir.


V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav:

T.C. Berlin Büyükelçiliği Tiergartenstrasse 19-21, 10785 BERLİN

Sözlü ve Uygulamalı Sınav:

T.C. Berlin Büyükelçiliği Tiergartenstrasse 19-21, 10785 BERLİN

E-mail: berlin.musavirlik@diyanet.gov.tr

Atatürk

Pazartesi - Cuma

08:45 - 12:45 / 13:45 - 17:45

1.1.2021 Resmi Tatil (Yılbaşı)
8.3.2021 Uluslararası Kadınlar Günü (Yalnızca Berlin Eyaletinde)
2.4.2021 Dini Tatil (Paskalya Arifesi )
5.4.2021 Dini Tatil (Paskalya)
13.5.2021 Ramazan Bayramı
13.5.2021 Dini Tatil (Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi)
24.5.2021 Dini Tatil (Küçük Paskalya)
20.7.2021 Dini Tatil (Kurban Bayramı)
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı