Büyükelçiliğimiz Ticaret Müşavirliği'nin Mahalli Sekreter Alımına İlişkin Duyurusu

Berlin Büyükelçiliği 12.07.2019

MAHALLİ SEKRETER ALIM İLANI

T.C. Berlin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinde, MAHALLİ SEKRETERistihdamedilecektir. Mahalli sekreterin görevleritemelolarak;yurtdışı temsilciliğimiz görev alanına giren raporların hazırlanmasında, fuar ve tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesinde, firma bilgilendirilmesinde ve eşleştirilmesinde, e-posta ile iletilen taleplerin cevaplanmasında, telefonvediğeraraçlarladahilive hariciirtibatınısağlanmasında, randevularındüzenlenmesinde,ziyaretya da işgörüşmesiyapmaküzeregelenlereyardımcıolunmasındave ofisin idaresinde Müşavire yardım etmek, Müşavirlikçe verilecek diğer görevleri yapmaktır.

ARANACAK ŞARTLAR

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe ile tercihen İngilizce bilmek (Türk adaylardan belgelemesi istenir),

Bilgisayar (özellikle ofis programları) kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak,

Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak,

Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına veya oturma ya da çalışma iznine sahip olmak,

Türk uyruklu adayın erkek olması durumunda askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak,

Sabıka veya adli sicil kaydı olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru dilekçesi

Kimlik belgesi örneği

Diploma örneği

Güncel özgeçmiş

2 adet fotoğraf

Varsa referans mektubu

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Başvuru sonrasında nitelikleri uygun bulunan adaylara sınav günü bilahare bildirilecek olup, kurulacak komisyon sınavı yazılı veya sözlü olarak gerçekleştirecektir. Sınavda Almanca, İngilizce ve Türkçe bilgisi ve genel kültür, genel Ticaret ve ekonomi ile ilgili konular yer alacaktır.İlanda belirtilen nitelikleri haiz olan ve Mahalli Sekreter olarak Müşavirliğimizde istihdam edilmek isteyen kişilerin dilekçe ve eki yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte 21/07/2019 – 09/08/2019 tarihleri arasında;

Müşavirliğimize şahsen başvurarak (Tiergartenstr. 19-21, 10785 Berlin) veya,

“T.C. Berlin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği” Tiergartenstr. 19-21, 10785 Berlin adresine posta yoluyla veya,

“berlin@ticaret.gov.tr” adresine e-posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Sınavın 12-16 Ağustos 2019 tarihleri arasında belirlenecek bir günde yapılması planlanmakta olup, güncel eposta ve cep telefonu bilgilerinin iletilmesi önem arz etmektedir.

UYARI

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Pazartesi - Cuma

08:45 - 12:45 / 13:45 - 17:45

1.1.2020 Resmi Tatil (Yılbaşı)
10.4.2020 Dini Tatil (Paskalya Arifesi )
13.4.2020 Dini Tatil (Paskalya)
1.5.2020 Resmi Tatil (İşçi Bayramı)
8.5.2020 Nasyonal Sosyalizmden Kurtuluşun ve Avrupa'da II. Dünya Savaşı'nın Sona Ermesinin 75. Yıldönümü
21.5.2020 Dini Tatil (Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi)
1.6.2020 Dini Tatil (Küçük Paskalya)
31.7.2020 Dini Tatil (Kurban Bayramı)
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2020 Dini Tatil (1. Noel Günü)